Центр турецкого языка, переводов, миграционных услуг

Turkish & Russian Learning Center. Consulting & Law Help

Türkçe & Rusça skype kursları. Tercüme ve danışmanlık

Noter Donetsk

Şirketimizin partner noterleri tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

• mevcut Donetsk noter hizmetlerine dair ücretsiz danışmanlık;

noter donetskteUkrayna sözleşme ve evrak noter tasdiği (taşınır ve taşınmaz mülkün ( gayrimenkul ev arsa daire ) kamulaştırılması, taşınır ve taşınmaz mülkün ipotek sözleşmeleri, vasiyetname, vekaletname, satın alma anlaşması);

• taşınmaz mülk (gayrimenkul ev daire)
ve devlet kaydına tabi olan taşıt araçlarının kamulaştırılmasına yasak
konulması ve yasağın kaldırılması (taşınmaz mülkün mülkiyet hakları);

Ukrayna sözleşme ,evrak kopyaları ve evraktan alıntıların doğrululuğunun tasdiği;

• belgelerde imza gerçekliği tasdiği ve yeminli tercüman desteği (tüzük, banka kartları, dilekçeler ve benzeri evrak);

• yabancı dilden/yabancı dile tercüme edilmiş belgelerdeki tercüme doğrululuğunun tasdiği (yeminli tercüman desteği);

• vatandaşın belli bir yerde bulunduğunun tasdiği;

• gerçek kişinin belli bir yerde bulunduğunun tasdiği;

• evrakların ibraz zamanının tasdiği;

Ukrayna icra, senet ve çek imzalarının atılması;

Ukrayna senet ve çek itirazı;

ve Ukrayna ( Donetsk ) mevzuatı ile öngörülmüş diğer noter hizmetlerinin verilmesi.

Gerektiği takdirde noter bulunduğunuz yere gelebilir!


+380663300209 merhaba@inbox.ru