Центр турецкого языка, переводов, миграционных услуг

Turkish & Russian Learning Center. Consulting & Law Help

Türkçe & Rusça skype kursları. Tercüme ve danışmanlık

Tercüme ve danışmanlık bürosu
hukukhizmetidonetsk
Hizmetlerimiz

TERCÜME HİZMETİ

Yazılı tercüme
   
Sözlü tercüme
   
On-line tercüme
   
Teknik evrakların tercümesi
   
Tıp evraklarının tercümesi
   
Mali evrakların tercümesi
   
Hukuk evraklarının tercümesi
   
Edebiyat eserlerinin tercümesi
   
Yazı denetleyip düzeltme

Tercümenin noter tasdiki

Ukrayna evrakları için Tasdik Şerhi yaptırma

   

HUKUKÎ HİZMETLER

OVIR'de pasaportun kaydedilmesi / kaydetme uzatma
   
OVIr'de şirketin kaydedilmesi
   
Geçici ikamet tezkeresi
   
Devamlı ikamet tezkeresi
   
Bina dairesine (ЖЭК) kira sözleşmesini onaylatma
   
Yabancılar için sağlık sigortasını yatırma
   
Yabacıların OVIR'de kaydedilmesi için şirket/daire bulma
   
Şahıs vergi kodu alma
   
Çalışma İzni yaptırma
   

Ukrayna'da vergi mükimliğini tasdik ettirme (çift vergilendirmeyi önleme)


KORPORATİF HAKLARI VE SÖZLEŞME DÜZENLEME

Girişimcilik tescili
   
Ekonomik şirket tescili (LTD, Ekstra yükümlü şirket, Universal partnership, Special partnerhsip)
   
Anonim Şirketi tescili (halka açık AŞ, halka kapalı AŞ)
   
Yabancı tüzel ve özel kişilerin Ukrayna'da temsilciliğinin tescili
   
Şirketin birliklerinin tescili (dernek, birlik, konsorsiyum, tröst)
   
Şube ve ayrı bölümlerin tescili
   
Ana sözleşmede değişmeler yapma
   
Şirketlerin tasfiyesi
   
Hissedar / ortaklar genel toplantısının organize edilmesi
   
Gereken evrakların hazırlanması(dilekçe, duyuru, tutanak v.b.).
   
Sözleşme ve ek sözleşmeleri düzenleme ve kontrol etme
   
Sözleşmenin akdedilmesi, değiştirilmesi ve fesedilmesine katılma.
   
Tüzel kişi ve girişimcilerin kanunlara uygun olarak faaliyette bulunup bulunmaması konusunda danışmanlık.
   
Tüzel ve özel kişi, devlet organlarına başvurmak için gereken başvuru, dilekçe, şikayet, duyuru, mektup ve diğer evrakların hazırlanması.
   
Tüzel ve özel kişiler, devlet organları karşısına Müşterinin temslili. Görüşmelere katılma. 

Abonelik hukuk hizmeti.

   

MAHKEME

Mahkeme önceki anlaşmazlık çözülmesi
   
Mahkemede temsil.
   
Sözleşmelerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi. Sözleşmenin imzalanmasına katılma.
   
Arsanın yada diğer taşınmaz malın evrakların kontrol edilmesi.
   
Danışmanlık(sözlü ve yazılı).
   
Vergilendirme konusunda danışmanlık (sözlü ve yazılı).
   

Vergi daireleri tarafından yapılan teftişler sırasında destek ve diğer hizmetler.

   

BİREYSEL HİZMETLER

Daire/otel bulma.
       
Havalimanında karşılama.

Refakat hizmeti

Danışmanlık

               
       

YABANCI DİLLER KURSU

Yabancılar için Rusça

Skype üzerinden Rusça
   
Türkçe
   
İngilizce